żółty - prawo petera - laurence j peter

W organizacji hierarchicznej każdy awansuje aż do osiągnięcia własnego progu niekompetencji. Laurence J. Peter The Peter Principle: why things always go wrong (1969)Więcej…

żółty - prawo hofstadtera - douglas hofstadter

Prawo Hofstadtera: praca zawsze zajmie więcej czasu niż się zakłada, nawet jeżeli weźmie się pod uwagę prawo Hofstadtera. Douglas Hofstadter Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid (1979)Więcej…

żółty - technika moscow

Cele projektu lub cechy końcowego produktu można podzielić na: M – must have (musi mieć) S – should have (powinien mieć) C – could have (może mieć) W – won’t have (nie ma mieć) Jest to technika priorytetyzacji MoSCoW.Więcej…