żółty - technika moscow

Cele projektu lub cechy końcowego produktu można podzielić na: M – must have (musi mieć) S – should have (powinien mieć) C – could have (może mieć) W – won’t have (nie ma mieć) Jest to technika priorytetyzacji MoSCoW.Więcej…