żółty - prawo hofstadtera - douglas hofstadter

Prawo Hofstadtera: praca zawsze zajmie więcej czasu niż się zakłada, nawet jeżeli weźmie się pod uwagę prawo Hofstadtera. Douglas Hofstadter Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid (1979)Więcej…