Pewność wynika z wiary w siebie… – [Star Trek]

Leave a Reply